SOSYAL YARDIMLAR
a-) Evlenme Yardımı 250,00 TL (İkiyüzellilira) Evlilik Cüzdanı Fotokopisi şart ile
b-) Doğum Yardımı 250,00 TL (İkiyüzellilira) Doğum Belgesi şartı ile
c-) Sünnet Yardımı 250,00 TL (İkiyüzellilira) Sünnet Davetiyesi şartı ile
d-) Vefat Yardımı 250,00 TL (İkiyüzellilira) Ölüm Belgesi şartı ile
e-) Eğitim Yardımı 250,00 TL (İkiyüzellilira) Her yıl olmak üzere 1 defaya mahsus
ilköğretim ve Lise Okul Belgesi,
Sağlık Kurulu Raporu ve
işitme engelli olması şartı ile
f-) Burs Yardımı 1.000,00 TL (Binlira) Her yıl olmak üzere bir defaya mahsus,
Devlet Üniversitesinde gündüz okuyan
Öğrenci Belgesi,
Sağlık Kurulu Raporu ve
işitme engelli olması şartı ile
g-) Sağlık Yardımı % 20 Muayene ve ilaç faturalandırılmış reçetenin
% 20 oranı’nın verilmesi
h-) Gözlük Yardımı % 20 Gözlük faturalandırılmış reçetenin
% 20 oranı’nın verilmesi

i-) İşitme Cihaz Yardımı

% 20 İşitme Cihazı faturalandırılmış
% 20 oranı’nın verilmesi
(gerektiğinde tamamı)
j-) Yakacak Yardımı 40 torba
kömür veya odun
Doğalgaz kullanılmaması şartı ile
bir defaya mahsus olmak üzere,
faturalandırılma şartı ile
k-) Fakirlik Aylık Yardımı 350,00 TL (Üçyüzellilira) 55 yaş üstü ve sosyal güvencesi olmayan üyeye 3 (üç) ayda 1 (bir) fakirlik yardımı verilmesi
l-) Askerlik Yardımı 250,00 TL (İkiyüzellilira) Bedelsiz askere giden ve
Askerlik bildiri belgesi ibrazı şartı
m-) Giyim - Eşya Yardımı İhtiyacı ne ise Muhtaç olma şartı ile
 
 
 
     
 
Copyright © 2017-2018 İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları ve Eğitmenleri Derneği Her hakkı saklıdır.